logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:
1.      Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
2.      Dostarczenie dokumentów  na nośnikach w godzinach pracy szkoły. 
Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:
1.     Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
2.     Akceptowalne formaty załączników to:
§         DOC, RTF, ODT
§         XLS
§         CSV
§         TXT
§         GIF, TIF, BMP, JPG
§         PDF
§         ZIP
3.     Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4.     Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.