logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Koninie
Witamy na stronie BIP II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie
II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie
62-510 Konin, ul. 11 Listopada 7a
tel. (63) 242 52 65
fax. (63) 242 63 89
e-mail: 2lokonin@gmail.com
www.drugieliceum.lm.pl"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa."

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 61


       Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Inicjatywa powołania Biuletynu Informacji Publicznej ma na celu realizację tego prawa poprzez utworzenie ogólnodostępnej bazy informacji publicznych obejmującej cały kraj. Ma ona ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie potrzebnych informacji każdemu obywatelowi, podmiotowi gospodarczemu lub instytucji.